Róża rabatowa (Rose)

Roślina ta występuje w każdym kolorze, a jej barwy są zwykle bardzo intensywne. Pachnie przeważnie delikatnie ( w porównaniu z innymi odmianami), ale obecnie powstają odmiany, które mają bardziej wyrazisty zapach. Jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, choroby i mróz. Sięga wysokości 80 cm. Wymagania glebowe ma niewielkie. Odmiany róży rabatowej rosną praktycznie wszędzie, na każdym podłożu. Najlepsze są dla niej gleby gliniasto-piaszczyste, przewiewne z dużą zawartością próchnicy. Nie mogą być to natomiast gleby podmokłe, róża w ów czas będzie chorowała. Ze względu na obfite kwitnienie, wymaga ona regularnego obcinania starych, przekwitłych kwiatów. Jest to istotny element pielęgnacji róży rabatowej. Wiosną krzewy należy podciąć. Wykonując cięcie należy pamiętać aby na każdym pędzie zostawić  ok. 6 – 9 pąków.  Liczba pędów tworzących krzew powinna wynosić 5 – 15.